بسیج مهندسین شهرستان جهرم

مهندسین

یبلیب لا یبلا

دومین یادداشت من

به نام خدا 

  

این هم عکس بسیج مهندسین

سلام 

امروز اولین و آخرین جلسه وبلاگ نویسی در مجتمع آموزش عالی جهرم است . 

مهندسین بسیجی در کلاس حاضر هستند . 

...